STUDIE VISAR: COWORKINGSPACES ÖKAR ATTRAKTIVITETEN I STÄDER

En studie från Jönköpings universitet har tittat på vad coworkingspaces (CWS) i Sverige bidrar med. Utöver att titta på vilka värden som gör att entreprenörer på plats utvecklar nya värdigheter och hjälper varandra, hittades det också en annan slutsats - att personer väljer att flytta till städer som har coworkingplatser.


STUDIE MED FOKUS PÅ VAD SOM GER EFFEKT


”Som det konstaterades i denna forskning är coworkingspaces eller Science Parks ett argument för coworkers att flytta till en viss stad. Därför bör detta argument utvecklas för att upprätta väl fungerande coworkingspaces för att göra coworking mer intressant för människor och för att ge människor en avsikt att flytta till staden.”


Studien, som fokuserad på mellanstora städer i Sverige och bland annat intervjuad coworkers på DoSpace i Jönköping och Mindpark i Helsingborg, framhäver att städer får positiva effekter av att coworkingspaces etableras.


”…vi hävdar att aspekter av social utveckling och kunskapstillväxt inom coworking community leder till ökad stadsutveckling och den potentiella ekonomiska tillväxten på grund av närvaron av ett coworkingspaces. Förutom den ekonomiska tillväxten är potentiella samarbeten mellan coworkingspaces och kommuner, universitet och näringsliv.”


Utöver det går studien in i en rad olika aspekter som gör coworkingplatser mer givande, så som en bra community med fokus på transparens och öppenhet, samt bra community managers. På Collaboration Concepts har de gjort en intressant sammanfattning kring de delarna från studien.

Du kan hitta hela studien här