STANNA HEMMA ELLER GÅ TILL DIN COWORKING-PLATS?

Det finns många fina fördelar med coworking-platser. Att du kan knyta nya kontakter och få din verksamhet att växa snabbare är uppenbart. Utöver detta kan coworking spaces också främja din mentala hälsa. Att ha fler omkring dig då du jobbar kan till exempel verka stressnedsättande. Världspandemin 2020 har dock lett till att flera frivilligt jobbar hemifrån ensamma.


Ska du stanna hemma för att undvika kontakt med andra eller gå till din arbetsplats i det delade kontoret för att främja din mentala hälsa? Det är en fråga som inte har ett enkelt svar…


COWORKING-PLATSER ÄR BRA FÖR MENTAL HÄLSA


När vi jobbar i en miljö där det finns andra människor omkring oss påverkar det vår mentala hälsa på ett positivt sätt. Det här ger flera olika effekter som är bra både för oss som individer och för företagsamheten.


Betänk att bättre mental hälsa kan ge effekter som:

  • Ett starkare immunförsvar – Mindre stress och mer rörelse (du tar dig till jobbet och sitter inte kvar på stolen hemma) är bra för ditt immunförsvar.
  • Högre produktivitet – Du får mer gjort när du mår bra psykiskt och det finns också utrymme för större kreativitet när du inte känner dig bekymrad.
  • Mindre stress och mer gjort – God mental hälsa innebär också mindre stress och därmed mer gjort. Du orkar mer och har energi kvar när du går hem från jobbet.

Det här är ju otroligt viktiga fördelar som du kan få genom att gå till det delade kontoret. Det kan finnas fler betydande detaljer som den delade kaffeautomaten som alltid är redo att leverera färsk cappuccino, en skön massagefåtölj som alla får använda fritt, och ett väl utrustat konferensrum för kundmöten.


Intressant att notera är att coworking-platser inte har tappat så stort under Coronakrisen som vi skulle kunna tro. De som driver coworking i Sverige är positiva och förväntar sig en ökad efterfrågan så snart som pandemin är över.


RISKEN ATT JOBBA I DELADE LOKALER UNDER EN PANDEMI


Sommaren 2020 förändrades vår syn på offentliga miljöer och umgänge med andra människor. Det var inte bara personer inom riskgrupper som upplevde att det var läge att flytta hem kontoret. I varje fall tills det blev ordning på ett fungerande vaccin.


Corona-pandemin är fortfarande något av ett mysterium med olika synpunkter på hur viruset egentligen sprids och hur farligt det är. Längtan till coworking-platsen är stor men Folkhälsomyndigheten har gett rådet att fortsätta jobba hemifrån om möjligt under hösten 2020.


Rådet att stanna hemma bygger på att det finns rädsla för att smittspridningen får fart igen när skolor och arbetsplatser är igång. Samtidigt är det tydligt att smittan tycks avta och det kan ju få dig att känna att fördelarna med det delade kontoret ändå överväger risken.


INTE SVART ELLER VITT


Något att betänka är att beslutet om att återgå till arbetet på det delade kontoret inte måste vara ett svart eller vitt beslut. Det finns antagligen möjligheter att hålla avstånd och handhygien klarar du lika bra på kontoret som hemma.


Dessutom är det ju mer eller mindre samma människor som rör sig i ett coworking space. Med gemensamma riktlinjer för hur tillträde till lokalerna ska hanteras går det att göra arbetsplatsen säkrare. Det går till exempel att komma överens om att alla som upplever feber och andra sjukdomssymtom stannar hemma tills de är friska igen.


Det tvistas om huruvida ansiktsmasker skyddar eller inte. Dessa kan givetvis också vara ett alternativ för de som tycker att det känns tryggare med en mask över ansiktet vid samtal med andra. Att växla mellan att jobba hemma och på kontoret kan också vara ett sätt att utöva försiktighet samtidigt som den sociala samvaron på kontoret får sin viktiga plats.


EN SKRÄDDARSYDD PLAN


En skräddarsydd plan tycks vara den bästa lösningen tills pandemin kan betecknas som en historisk händelse vi minns med fascination och nya lärdomar. Coworking space är bra för den mentala hälsan vilket är bra för immunförsvaret. Om risken för smitta kan minimeras kan det vara väl värt att ta sig till kontoret för att få en portion av allt det goda som coworking-platsen för med sig.


Denna artikel är en gästartikel Rebecca Maor.