NYTT SAMARBETE GÖR DET MÖJLIGT ATT ARBETA FLEXIBELT I BÅDE STOCKHOLM OCH SKÅNE

Idag ser man inga hinder i att rekrytera människor från andra orter så länge man besitter rätt kompetens. Det är mycket på grund av det nya hybrida arbetssättet. Att företag öppnar upp för att anställa rätt kompetens i landet handlar inte om var de bor utan vad personen i fråga kan.

HYBRIDA ARBETSSÄTT ÖPPNAR UPP NYA MÖJLIGHETER FÖR ARBETSGIVARE

Att inleda ett samarbete med Carousel som har flera coworking enheter i Stockholm ser Mindpark som en självklarhet. En ständig efterfråga av mångsidighet hos företag och arbetsgivare utanför regionerna är bakgrunden till samarbetet. En möjlighet för medlemmarna att samutnyttja ytor.


“Vi ser en ständig ökning från företagen som har medarbetare utspridda i båda regionerna. Det möjliggör flexibilitet och medarbetarna kan både utvecklas och bygga nätverk. Coworking är en växande trend och genom samarbetet med Mindpark kan vi erbjuda smidiga lösningar på moderna kontor i stora delar av landet” säger Emro Alkiwry, VD på Carousel.


Genom samarbetet kan företag som använder sig utav coworking platser dra stor nytta av Mindpark och Carousel. Samarbetet underlättar även för företag, oavsett storlek, att hitta hybridlösningar för kontoret som gör att de kan nå sin fulla potential.


“Vi har många företag hos oss som också är närvarande i Stockholm. Att ingå i ett koncept som gör det möjligt att sitta på båda regionerna, och inte bara i Stockholm, såg vi som en stor fördel. Det handlar om att skapa mervärde” säger Sanna Ekström, newbusiness manager på Mindpark.