CORONAS EFFEKT PÅ COWORKINGPLATSER I SVERIGE


”En trend vi har sett är att det skiljer mycket från företag till företag om man är på plats eller inte. Visa är här lika mycket som innan, kanske till och med mer då man inte suttit ute hos kund. Medan andra bolag valt att flytta hem tidigt, och fortfarande arbetar hemifrån” säger Sanna Kahlström på Mindpark"

Hur coworking skulle påverkas av en ändring i konjunktur har varit föremål för många spekulation de senaste åren. Nu börjar vi se facit.


Ihop med Mindpark har vi släppt en rapport om hur coworkingplatser i Sverige har påverkats av Corona-krisen. Den innehåller en rad intressanta inblick.

Coworkingplatser tappar - men inte så mycket

Rapporten säger att mer än hälften av alla tillfrågade har haft endast ett mindre tapp, med 10% eller mindre av deras kontrakt eller medlemskap som blivit uppsagda. Däremot säger den några har tappat mycket, 14% av de tillfrågade platserna hade tappat mer än 25% av sina hyresgäster.

Rapporten klargjorde också att det inte fanns någon tydlig trend vilka platser som drabbas hårdast. Platser både i Stockholm och andra order har drabbats hårt. Det är även så att platser som ingår i kedjor drabbats väldigt olika.

”Vi har sett att både frilansare och större bolag som drabbats hårt av krisen har valt att avsluta sina kontrakt. Men vi ser också möjligheter med att så många människor ofrivilligt lär sig att arbeta på distans nu och undersökningar visar att efter Corona kommer många vilja arbeta på en inspirerande och härlig plats utanför sina vanliga kontor."

säger Jesper Lejfjord, från The Castle coworking i Stockholm.


Coworking aktörer är positiva till framtiden

Men rapporten gör tydligt att de som driver coworking i Sverige är positiva till framtiden, även om det just nu kan vara tufft. Över 80% av de tillfrågade förväntade sig att beläggningen om ett år är som innan krisen. Samt nästan alla har kvar samma expansionsplaner som innan. Några har ändrat sina planer, men det är endast fåtalet. Så vi borde förväntas se ökning av coworking i liknande skala som senaste åren, även under 2020.


Coworkingplatser är övergivna under krisen

Det är också tydligt från rapporten att många coworkingplatser inte besöks lika mycket som innan. Nästan alla platser har uppgett att de är nästan tomma på dagarna, eller att det är som minste hälften så många på plats som vanligt.

Men coworkers säger inte upp platserna

Däremot är att inte vara på plats och att säga upp sin plats uppenbarligen en stor skillnad. Nu två månader in i krisen, så säger rapporten att endast ett fåtal platser har sett antalet kontrakt och uthyrda platser minska med mer än 50%. Istället är standard en minskning, men endast med 10-25%. Detta är fortfarande en rejäl nedgång, men med tanke på att kontraktstiden är så kort som 1-3 månaders på många coworking platser, så är det inte så känsligt som många hade befarat.

”En trend vi har sett är att det skiljer mycket från företag till företag om man är på plats eller inte. Visa är här lika mycket som innan, kanske till och med mer då man inte suttit ute hos kund. Medan andra bolag valt att flytta hem tidigt, och fortfarande arbetar hemifrån” säger Sanna Kahlström på Mindpark

Coworkingspaces som har andra intäktskällor har påverkats

En sak som rapporten också framhäver är att coworkingspaces som har andra intäkter än ren coworking, så som konferensverksamhet, också har påverkats mer. Dock har de som haft andra ben så som inkubatorer också sett ökad intresse.

”Vi ställde snabbt om till mer digitala kurser och moment, så vi såg ett uppsving där, men på plats har många inte varit och en del har sagt upp sina kontor. E-handel har ofta lyfts fram som en stor vinnare, men vi vet det är mer nyanserad än då. Visa har det gått bra för, andra har tappat mycket och tvingats spara in.” Cornelia Molin på E-commerce Park of Sweden.



Rapporten går även in på en rad andra saker, så som att hälften av alla coworkingplatser har ansökt om permittering.